Mua Tài khoản Codecademy Pro

Mua Tài khoản Codecademy Pro

400.000

Codecademy Pro giá rẻ là ứng dụng web chứa các khóa học về lập trình như: Ruby, HTML & CSS, Javascript, PHP, Python,..Người dùng học và cải thiện các kỹ năng làm một trang Web với các ngôn ngữ lập trình đã học.

KHUYẾN MÃI
  • Mua 2 sản phẩm khác nhau giảm 10%.
  • Mua 3 sản phẩm khác nhau giảm 15%.
  • Cập nhật thường xuyên.
  • Mua 5 sản phẩm khác nhau trở lên giảm 30%
Mua Tài khoản Codecademy Pro

400.000

Số lượng
    Sản phẩm của chúng tôi được cập nhật liên tục hàng ngày
Bấm nút XANH để gặp nhân viên tư vấn