Nâng cấp MyK+ Premium

Nâng cấp MyK+ Premium

  • Bao gồm 4 kênh K+ Cine, K+ Life, K+ Sport1, K+ Sport2 và 130 kênh TV khác
  • Sử dụng đồng thời trên cùng lúc 2 thiết bị
  • Hỗ trợ trên Android, IOS, Window và Macos
  • Để phát trên TV xin vui lòng xem hướng dẫn.
KHUYẾN MÃI
  • Mua 2 sản phẩm khác nhau giảm 10%.
  • Mua 3 sản phẩm khác nhau giảm 15%.
  • Cập nhật thường xuyên.
  • Mua 5 sản phẩm khác nhau trở lên giảm 30%
    Sản phẩm của chúng tôi được cập nhật liên tục hàng ngày
Bấm nút XANH để gặp nhân viên tư vấn